Podatek VAT z kwoty brutto – jak obliczyć?

Co to jest VAT?

VAT jest podatkiem od towarów i usług, który jest naliczany przy robieniu zakupów czy zamówienia. Jest on jednym z podstawowych podatków, a różni go od pozostałych jedna charakterystyczna cecha. Jest nią rozliczanie bieżące. Co to znaczy? Przy podatkach między innymi dochodowych (PIT, CIT), każdy podatnik składa odpowiednio uzupełnioną deklaracje podatkową, na podstawie której rozliczany jest podatek z właściwym urzędem skarbowym. Podatnik, czyli osoba fizyczna odprowadzająca podatki, ma w obowiązku złożenie takowej deklaracji w terminie z góry wyznaczonym przez Państwo polskie. Podatek VAT, jako, że jest podatkiem towarowo-usługowym, nie jest rozliczany w okresach rozliczeń jak pozostałe podatki. Jest on naliczany każdorazowo przy zakupach. Idąc na zakupy widzimy ceny na półkach. Są one już z wliczonym podatkiem. Kwota ta zwana kwotą brutto, jest kwotą towaru wraz z podatkiem. Ceny brutto są kwotami, które płacą konsumenci nabywający towar.

Jak obliczyć VAT?

Podatek VAT ma różne wartości procentowe. Podstawową stawką VAT jest 23% od kwoty brutto. Oprócz wymienionej już wysokości stawki VAT, w Polsce są również stawki takie jak 8% i 5% oraz tak zwana stawka zerowa – 0%. Istnieje również możliwość zniżenia podatku VAT na 22% lub 7% (w nielicznych sytuacjach, trzeba spełniać odpowiednie wymogi). W zależności od produktu, który klient nabywa oraz usługi, z której korzysta, widnieją na paragonach różne stawki VAT. Żeby obliczyć stawkę VAT z brutto dla podstawowych produktów, należy kwotę produktu pomnożyć razy 23 i podzielić przez 100. Jeśli chcemy obliczyć kwotę produktu bez podatku, od kwoty brutto należy odjąć procent stawki VAT (23%, 8%, 5%). Ta kwota jest kwotą netto, czyli kwotą bez wliczonego podatku. A co jeśli produkt ma inną stawkę? W takim przypadku odejmujemy od kwoty procent stawki VAT. Kiedy znamy stawkę procentową, obliczenie VAT nie jest problematyczne, a jeśli jej nie znamy najbezpieczniej jest skorzystać z pomocy. Na stronie rządowej znajdziemy informacje o stawkach VAT wraz z produktami, które są do niej przypisane. Kolejnym rozwiązaniem jest wyszukiwarka internetowa. W wyszukiwarce należy wpisać frazę kluczową taką jak „mleko stawka VAT”, „chleb stawka VAT” czy inne produkty według wzoru, a wyskoczy odpowiednia dla danego produktu stawka podatku. Podobnie jeśli wpiszemy frazę danej usługi z dopiskiem „stawka VAT”. Kolejnym sposobem jest skorzystanie z internetowego kalkulatora VAT. Jest on narzędziem, które automatycznie przeliczy kwotę brutto na netto oraz odwrotnie. Aby z niego skorzystać, należy jednak znać stawkę VAT

VAT na paragonie

Podatek VAT wraz ze stawką, jest również umieszczony każdorazowo na paragonie. Jest to wymóg prawny, aby każdy wydruk posiadał oznaczenia stawki VAT dla konkretnego produktu. Oznaczenia te zazwyczaj pojawiają się w nawiasach obok nazwy produktu lub koło jego ceny. Są to oznaczenia literowe.

A – jest to podstawowa stawka podatku w wysokości 23% (lub 22% jeśli kryteria zostały spełnione)

B – jest to stawka 8% (lub 7% jeśli kryteria zostały spełnione)

C – jest to stawka 5%

Na każdym paragonie oprócz oznaczenia literowego, znajduje się również kwota podatku łączna dla danej grupy podatkowej. Można więc odczytać z niego jakie produkty są w danej grupie podatkowej oraz ile podatku zapłaciliśmy za każdą z grup lub łącznie za całe zakupy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top