Czy można studiować bez matury?

Powszechnie uważa się, że jedynie pozytywne wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym dają szansę na podjęcie studiów wyższych. Rzeczywiście, zgodnie z polskim prawem, aby móc otrzymać status studenta, należy zdać maturę. Niemniej jednak wiele uczelni oferuje możliwość rozpoczęcia studiów nawet abiturientom, którzy nie zdali w danym roku egzaminu maturalnego. Na jakich zasadach można podjąć studia bez matury?

Rok zerowy

Obecnie wiele uczelni oferuje absolwentom szkoły średniej, którzy nie mają matury, podjęcie nauki na studiach, jednak nie na pierwszym roku, a na roku tak zwanym zerowym. Czym dokładnie charakteryzuje się rok zerowy? Otóż w jego trakcie absolwent szkoły średniej uczęszcza na zajęcia razem ze studentami pierwszego roku, którzy uzyskali legitymację w ramach normalnej rekrutacji. Zyskuje on status wolnego słuchacza, który nie jest do końca uregulowany w polskim ustawodawstwie. Natomiast uczelnie we własnym zakresie mogą zdecydować, na jakich zasadach otrzymuje się tenże status. Co ważne, nie daje on tak szerokich uprawnień, jak posiadanie statusu studenta. Niemniej jednak wolny słuchacz może uczęszczać zarówno na wykłady, jak i na ćwiczenia wraz z innymi studentami – najczęściej bierze on w zajęciach udział czynny, a nie tylko bierny.

Co dalej?

W trakcie trwania roku zerowego każdy wolny słuchacz ma dwa obowiązki. Pierwszym z nich jest ponowne podejście do egzaminu maturalnego oraz uzyskanie pozytywnego wyniku, który będzie uprawniał do pojęcia studiów. Drugim jest obowiązek zaliczenia wszelkich egzaminów na studiach, takich samych jak te, do których podchodzą studenci pierwszego roku. Dzięki temu wolny słuchacz, który będzie legitymował się maturą, może od razu rozpocząć naukę na drugim roku studiów. Wtedy też uzyska status studenta. Niemniej jednak zazwyczaj nie jest możliwe kontynuowanie nauki, jeśli wolny słuchacz ponownie nie zaliczy egzaminu maturalnego. 

Nie na każdym kierunku

Choć studium bez matury zaczyna być coraz powszechniejsze, to jednak takiej możliwości nie oferują wszystkie uczelnie w kraju. Zazwyczaj jest to oferta prywatnych szkół wyższych, w których wolny słuchacz musi uregulować czesne, aby móc uczęszczać na zajęcia. Co więcej, studia bez matury nie są możliwe na każdym kierunku. Zwykle oferta nie dotyczy obleganych kierunków, takich jak pielęgniarstwo, finanse i rachunkowość czy studia inżynierskie. Niemniej jednak warto zorientować się, czy uczelnia, na której planujemy podjąć naukę, nie oferuje studiów bez matury na wybranym przez nas kierunku. Sprawdźmy również, na jakich zasadach prowadzone są studia na tak zwanym roku zerowym. Warto mieć na uwadze, że w przypadku chęci zmiany uczelni po pozytywnym zaliczeniu egzaminów, wybrana przez nas szkoła wyższa może nie uznać roku zerowego, który w rzeczywistości jest ukrytym rokiem pierwszym. Jeżeli chcemy całkowicie legalnie podjąć dalszą edukację, to warto skorzystać z bogatej oferty szkół policealnych, w których możemy uczyć się na każdym kierunku bez konieczności posiadania matury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top